Organismes

Portals

PNM La Dehesa - Soneja

PNM La Dehesa-Soneja

El Paratge Natural Municipal 'La Dehesa', va ser declarat com a tal l'any 2008. Es localitza en el terme municipal de Soneja, en la província de Castelló, i posseïx una superfície de 681,40 ha.

A causa de la presència de nombroses espècies botàniques rares, endèmiques o en perill d'extinció, al novembre de 2000 part del paratge es va declarar Microrreserva de Flora.

Assentada sobre arenes silícies i argiles del Triàsic, es troba La Laguna de la Devesa, llacuna temporal única d'estes característiques en tot el territori valencià, en l'interior del qual creix el Polygonum amphibium, planta aquàtica endèmica, i en els seus marges, juncs i enees.