Organismes

Portals

PNM Sant Miquel - Vilafamés

PNM Sant Miquel-Vilafamés

El Paratge Natural Municipal 'Sant Miquel', es va declarar com a tal l'any 2007, i està situat en el municipi de Vilafamés, en la comarca de La Plana Alta, província de Castelló. El paratge comprén una superfície de 43,5 ha.

La zona presenta un elevat valor ecològic, tant a nivell de flora com faunístic. Els valors paisatgístics del paratge vénen donats per l'existència d'una massa boscosa termomediterránea ben desenvolupada, que es recolza sobre un terreny format per materials geològics relativament singulars a la Comunitat Valenciana, i situada en un entorn degradat i antropitzat, la qual cosa li conferix gran qualitat paisatgística a nivell local.