Organismes

Portals

PNM Peñaescabia - Bejís

PNM Peñaescabia-Bejís

El Paratge Natural Municipal 'Peñaescabia', va ser declarat com a tal l'any 2004. Es localitza en el terme municipal de Bejís, en la província de Castelló, i posseïx una superfície de 474,83 ha.

Este espai està enclavat en la unitat fisiográfica del 'Valle del riu Palancia'. A pesar que el naixement del riu es troba fora del Paratge, són els xicotets barrancs que descendixen de l'altiplà d'El Toro-Barracas i conclouen al peu de 'Peñaescabia' els que donen origen al riu. El paisatge més característic de l'espai protegit són les falçs i canons fluvials amb vessants vessants cobertes de boscos de pi que convergixen en el fons del barranc, en el que es presenten cultius abancalats, fonamentalment d'olivera i ametler.