Organismes

Notificació informació del nivell d'activitat

Notificació informació del nivell d'activitat

d) Nivell d'activitat

El titular de la instal·lació que tinga atorgada assignació gratuïta de drets d'emissió ha de remetre a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, abans del 28 de febrer de cada any, un informe de nivell d'activitat verificat de les subinstal·lacions en les quals estiga dividida la seua instal·lació, en els termes establits en la normativa de la Unió Europea i en la normativa de desenvolupament de Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

Tal com s'estableix en la web del Ministeri per a la transició Ecològica i el Repte Demogràfic, els documents es presentaran en els formats següents:

La notificació es realitzarà a través del procediment de la Seu electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic