Organismes

Notificació de les emissions

Notificació de les emissions

c) NOTIFICACIÓ DE LES EMISSIONS:

D'acord amb l'article 22 de la Llei 1/2005, de 9 de març, les instal·lacions afectades pel règim de comerç de drets d'emissió han de presentar abans del 28 de febrer de cada any un INFORME VERIFICAT DE LES EMISSIONS de l'any precedent, per al que han d'omplir un formulari normalitzat disponible en aquets apartat.

Així mateix, abans del 30 d'abril de cada any les instal·lacions han d'entregar en el Registre de la Unió una quantitat de drets equivalent a la dada d'emissions inscrit.

 

Les emissions verificades de s'han de presentar per via telemàtica

Plantilla notificació anual d'emissions