Organismes

Documentació de sol·licitud d'assignació gratuita de drets d'emissió

Documentació de sol·licitud d'assignació gratuita de drets d'emissió

a) ASSIGNACIÓ DE DRETS D'EMISSIÓ:

Un dret d'emissió és el dret subjectiu que atribueix al seu titular la facultat d'emetre una tona de CO₂ a l'atmosfera.

La subhasta és el mètode bàsic d'assignació, de conformitat amb la normativa de la Unió Europea. No obstant això, els titulars de les instal·lacions susceptibles de rebre assignació gratuïta podràs sol·licitar-la a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic per a cada període d'assignació.

Les instal·lacions que hagen sol·licitat assignació gratuïta de drets d'emissió realitzaran el seguiment dels nivells d'activitat de les subinstal·lacions en les quals estiga dividida cada instal·lació amb base en el Pla Metodològic de Seguiment aprovat per l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, de conformitat amb la normativa de la Unió Europea i la normativa de desenvolupament de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

En la web del Ministeri per a la transició Ecològica i el Repte Demogràfic es pot accedir a tota la informació i documentació relativa a l'assignació gratuïta.