Accions

Accions

A la Comunitat Valenciana, el projecte farà accions en parcel·les seleccionades dels boscos valencians, amb treballs encaminats a la millora de l'estructura forestal. Així mateix es preveu l'organització d'una jornada participativa amb propietaris i gestors forestals i d'un seminari tècnic de mesures d'adaptació en boscos.

En termes generals del projecte LIFE RedBosques_Clima, per a aconseguir els objectius previstos es desenvoluparan accions en les següents línies de treball:

_ Proporcionar eines per a avaluar la vulnerabilitat al canvi climàtic dels boscos, i per a assegurar la qualitat i eficàcia de les mesures d'adaptació.


_ Aplicar aquestes eines en tres casos pilot, seleccionats en tres situacions representatives –i, per tant, fàcilment reproduïbles– de l'estat de conservació més freqüent en els boscos espanyols, amb la participació de les administracions responsables, els propietaris i altres agents locals.


_ Promoure la replicació pels principals agents implicats en la gestió dels boscos del model de gestió proposat, de manera que les mesures d'adaptació puguen estendre's al conjunt del territori

Parcel·les de seguiment | Alacant

Listado documentos

Parcel·les de seguiment | València

Listado documentos