Objectius

Objectius

LIFE RedBosques_Clima té com a objectiu principal aconseguir una major capacitat d'adaptació al canvi climàtic en els boscos, promovent una silvicultura amb objectius de conservació, com la promoció de la maduresa forestal o l'augment de l'heterogeneïtat i la diversitat, sota el paraigua de l'adaptació basada en els ecosistemes.

Per a això, s'han establit tres objectius amb diferents accions:
Objectiu 1
Promoure bones pràctiques d'adaptació en la gestió forestal basades en “solucions naturals” mitjançant eines per a facilitar la seua implantació (Xarxa de rodals de referència, eina en línia, estàndard de qualitat).

Objectiu 2
Implementar actuacions pilot que permeten la millora en la capacitat d'adaptació de diversos tipus de bosc.

Objectiu 3
Fomentar la transferibilitat dels resultats del projecte i promoure la seua replicació en el conjunt del territori.