Pinus Pinaster

Pinus Pinaster

El pinastre és una espècie abundant en la península Ibèrica i molt característica. La seua conservació és prioritària, tenint en compte els efectes del canvi climàtic, la decaiguda forestal.

En aquest projecte el CIEF està prenent part en l'execució d'accions demostratives per a millorar la capacitat d'adaptació al canvi climàtic d'àrees forestals repoblades amb Pinus pinaster (pinastre), mitjançant mesures de silvicultura adaptativa.