Descripció

Descripció

LIFE RedBosques_Clima [LIFE20 CCA/ES/001624] està coordinat per la Fundació Interuniversitària Fernando González Bernáldez per als espais naturals [FUNGOBE] i com a associats a la Generalitat Valenciana, Vaersa-CIEF, CREAF, Generalitat de Catalunya i la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, i com a cofinançador, el Govern Basc.

En l'actual context d'emergència climàtica, els boscos suposen un valor estratègic pel seu paper en la mitigació dels efectes del canvi climàtic, mediante la captació i acumulació de carboni de l'atmosfera. Cal preveure els canvis que els boscos patiran en els nous escenaris climàtics, i el tipus de gestió que serà necessària per a mantindre la seua continuïtat en el temps.

Per això, la conservació de la naturalesa en general i dels boscos en particular és una eina imprescindible per a fer front al canvi climàtic. En aquest marc, el projecte té com a missió principal aportar solucions naturals per a l'adaptació dels boscos al canvi climàtic.

Com a antecedents d'aquest projecte, cal esmentar el seu antecessor, LIFE RedBosques, finalitzat en el 2020 i que va tindre com a objectiu millorar la gestió dels boscos de la regió mediterrània espanyola inclosa en la Xarxa Natura 2000 i en la qual el CIEF va col·laborar en la identificació de rodals madurs de referència.