Educació a les escoles

Educació a les escoles

En el marc del projecte es durà a terme una campanya educativa adreçada a l'estudiantat de diferents edats, a partir de l'escola primària. Es faran tallers en escoles seleccionades situades en les àrees d'intervenció. Per als nivells superiors d'ensenyament s'oferiran visites guiades de camp.

Les accions inclouran l'elaboració de materials pedagògics específics, que es podran descarregar des d'aquesta web.