Seminaris tècnics

Seminaris tècnics

LIFE Teixeres inclou la realització de tres seminaris tècnics, adreçats a tècnics i professionals. Les entitats locals interessades participaran en el disseny dels seminaris, adaptant-ne els continguts a les necessitats dels tècnics i de les associacions implicades en la conservació de la natura.

Durant els mesos de gener i febrer de 2023 es van celebrar quatre seminaris dirigits a agents mediambientals, equips dels Parcs Naturals i tècnics de les direccions territorials de Castelló, València i Alacant per a donar a conéixer el projecte LIFE Teixeres i compartir reflexions amb els agents encarregats de la gestió del medi natural de les zones on es contemplen actuacions. Aquestes trobades suposen una oportunitat única per a consolidar la coordinació, la col·laboració i l'intercanvi de coneixements entre els actors que participen en la conservació del medi natural. 

Es van celebrar quatre sessions tècniques que van tindre lloc en els següents dies i ubicacions:

- 25.01.2023 | Vall d'Alba (Castelló) Direcció Territorial. 
- 02.01.2023 | Sogorb (Castelló) Direcció Territorial.
- 08.02.2023 | Alacant. Viver de la Santa Faç.
- 14.02.2023 | València. Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF)

PRESENTACIONS

Listado documentos