Manual de bones pràctiques

Manual de bones pràctiques

A les acaballes del projecte s'elaborarà un manual de bones pràctiques i directrius per a l'ús i gestió adequades de l'hàbitat dels boscos mediterranis de Taxus baccata o hàbitats forestals similars. El manual proposarà un seguit de pautes per a la gestió de l'hàbitat, i en general per a espais forestals d'alt valor natural, basades en les pràctiques identificades com a efectives.