Organismes

Portals

Característiques generals

Característiques generals

 

 Vista general

 

L'àmbit que abasta el Paratge Natural Municipal es considera un àrea d'important interés ambiental dins del terme municipal de Vilafranca, amb valors naturals, paisagístics i relacionats amb els usos recreatius i d'esparciment.

El Paratge Natural es troba situal en el sector occidental del terme de Vilafranca formant part dels contraforts més orientals del Sistema Ibèric extern o aragonés. Es tracta d'una zona de gran valor natural on la formació predominant és una densa massa boscosa de pi que s'estén per la major part de l'espai. En el mateix es localitzen dos microrreserves declarades en els anys 2001 i 2003.