Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Cabra salvatge (foto: Tasio)

 

Voltor (foto: Tasio)

Quant a la fauna, podem citar la cada vegada més freqüent cabra salvatge (Capra pyrenaica). També és fàcil observar voltors (Gyps fulvus) sobrevolant l'espai a escassa altura.

 

En els diversos buits de la mola, la fagina (Martes foina) i diferents espècies de rates penades cavernícoles estableixen les seues zones de cria o refugi, mentre que a les zones de matoll el fardatxo (Lacerta lepida), la serp verda (Malpolon monspessulanus) o l'eriçó Erinaceus europaeus) ronden a la recerca de les preses potencials preses: els xicotets invertebrats.