Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Pinar

Pineda de pi negre

 

 

Detalle acebo

Fruit del grèvol

 

 

La formació vegetal predominant són els boscos de pi negre (Pinus nigra subsp. salzmannii), que troba a la zona condicions òptimes de desenvolupament. A les parts més elevades i fresques no resulta estrany trobar-lo mesclat amb el pi roig (Pinus sylvestris var. catalaunica) constituint l’associació Festuco gautieri-Pinetum salzmanni.

 

En el sotabosc, encara que apareixen espècies secundàries dels boscos temperats eurosiberians, també es mostra una influència conspícua de la flora mediterrània. Sota la pineda es desenvolupa un segon estrat de xicotets arbres i arbustos en què destaca el ginebre (Juniperus communis subsp. hemisphaerica), ginebre piramidal propi de l’alta muntanya.

 

També hi apareix, encara que amb menor abundància, la savina negra (Juniperus phoenicea) i de forma testimonial la savina reial (Juniperus thurifera). De la mateixa manera es poden observar bosquets dispersos de carrasca (Quercus rotundifolia), i entre els caducifolis, el roure valencià (Quercus faginea) i diverses espècies d’aurons (destaca l’Acer granatense i en menor grau l’Acer monspessulanum).

 

En determinats enclavaments amb condicions bioclimàtiques específiques, com l’ombria del barranc de la Font d’Horta, apareixen espècies eurosiberianes de gran interés com el grèvol (Ilex aquifolium), el til·ler (Tilia platyphyllos) o el teix (Taxus baccata), aquest últim creix directament en els clavills de les roques i en les erosions adjacents. Des del punt de vista botànic aquesta és la zona de més interés del paratge.

 

En aquest espai tenen representació els hàbitats considerats prioritaris per la Directiva 92/43/CEE següents: pinedes de pi negre amb grèvol, pastius vivaços amb Goodyera repens i penyals calcaris d’ombria amb til·ler i teix.

 

En les orles de la pineda, en exposicions amb ambients humits, el sotabosc és més dens i presenta una major diversitat. A més de les espècies enumerades anteriorment, hi destaquen algunes pertanyents a la família de les rosàcies, unes espinoses i d'altres inermes, entre les quals es troben l’arç blanc (Crataegus monogyna), l’aranyoner (Prunus spinosa subsp. spinosa), el corner (Amelanchier ovalis), el Cotoneaster nebrodensis o els rosers silvestres (Rosa canina, Rosa pimpinellifolia, Rosa agrestis), juntament amb altres espècies com el coralet (Berberis hispanica), Cytisus heterochrous i Ononis aragonensis.