Accés temàtic

En aquest punt d'accés es reuneix i ordena la informació ambiental d'acord a una mateix temàtica. Es pretèn així afavorir la recerca de tota la informació disponible sobre una matèria determinada.