Ordenació del territori

La Llei d'Ordenació del Territori i de protecció del paisatge, en l'article 37 defineix la Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana com l'instrument que estableix els objectius, criteris i directrius per a l'ordenació territorial de la Comunitat Valenciana.
 

L'ordenació territorial fomenta un desenvolupament equilibrat de la Comunitat, seguint una estratègia basada en la participació pública.

La Xarxa INAM classifica els instruments d'ordenació territorial. Destaquen l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i els plans d'acció territorial.