Gestió de germoplasma

Gestió de germoplasma

Col·lecció de germoplasma

Es recollirà material vegetal de les 38 espècies seleccionades del projecte, amb l'objectiu de produir planta. El germoplasma es processarà i s'emmagatzemarà al Banc de Llavors Forestals del CIEF. Les llavors es recol·lectaran exclusivament a partir de poblacions naturals, al llarg de les quatre subregions de procedència en què es pot dividir l'àrea del projecte LIFE Teixeres. Les subregions son Ports-Maestrat, Domini Espadànic, Serres Ibèriques i Domini Alcoiano-Diànic.

Les llavors es caracteritzaran i testaran a fi d'avaluar-ne la qualitat, seguint el protocol de la International Seed Testing Association (ISTA): viabilitat, capacitat germinativa, puresa, pes i humitat relativa dels fruits. Pel que fa a les condicions d'emmagatzematge, depenen de la tolerància a la dessecació de la llavor. Les llavors recalcitrants es conserven en caixes de plàstic dur perforades que permeten la circulació de l'aire, en una càmera amb condicions controlades d'humitat relativa, entorn al 85-%-95%, i de temperatura, entre -3º i 0º. Per contra, les llavors ortodoxes es dessequen i es conserven en contenidors hermètics a una temperatura entre 4º i 8º.

Cada espècie seleccionada ha de ser recol·lectada en la temporada òptima de maduresa, que pot variar cada any en funció de les condicions climàtiques i d'altres intervencions fisiològiques. Els equips de recol·lecció visitaran regularment les fonts llavoreres per a inspeccionar el procés de producció de les llavors de cada espècie.

Horts clonals de teix per a la producció i dispersió de llavors

S'establiran dotze horts de col·leccions de teix, que representaran la diversitat genètica de les diferents regions del territori valencià. S'hi plantaran també altres espècies de fruits carnosos del hàbitat 9580*, per a fomentar l'atracció d'ocells i la dispersió natural de les llavors.

Els horts clonals, tenint en compte que les teixeres valencianes son al límit del seu rang de distribució i es troben especialment amenaçades per la pujada de les temperatures i l'estrès hídric generats pel canvi climàtic, milloraran la producció de les llavors i constituiran una font certificada de material reproductiu. Així s'incrementarà la connectivitat i la resiliència de les espècies.

Els horts es crearan en espais clau de la xarxa Natura 2000, amb condicions climàtiques i edàfiques similars a les de l'hàbitat natural, de manera que puguen satisfer plenament la funció de nuclis de dispersió. Aquestes noves poblacions, que es poden considerar quasi in situ, estan també més protegides de possibles pertorbacions com els incendis forestals, en estar situades en terrasses agrícoles i prop de guaites d'incendis.

Documentació

Listado documentos