Preparació dels llocs

Preparació dels llocs

Gestió forestal per a reduir la competició

Es fa amb l'objectiu de millorar l'estructura del bosc per a permetre l'hàbitat de les teixeres mediterrànies incrementar la seua dominància. D'una banda es reduirà la vegetació en competència a les àrees on s'introduiran espècies de l'hàbitat de les teixeres, i de l'altra es promourà les qualitats de maduresa d'aquests boscos.

La varietats de les àrees de treball seleccionades és notable. Unes quantes son plantacions de pins, d'altres terres agrícoles abandonades, colonitzades espontàniament pels pins, i per últim hi ha alzinars amb una elevada densitat de rebrots com a conseqüència de la sobreexplotació de carbó durant el segle XX i el posterior abandonament de l'activitat.

Protecció contra el brostejat

Protegirà l'hàbitat de les teixeres mediterrànies front al sobrepasturatge, brostejat i trepitjat de remugants, salvatges i domèstics, que afecta nombroses àrees de muntanya i compromet el creixement d'espècies com el teix. Es faran tanques amb pals de fusta i xarxes met·tàliques. Les tanques i els protectors s'instal·laran al voltant de tots els grans individus femenins, que es poden considerar dispersors, deixant el màxim d'espai possible entre ells per tal de permetre el creixement de noves plàntules.