Producció de planta

Producció de planta

En el marc del projecte LIFE Teixeres es produiran al voltant de 30.000 plantes de 38 espècies de 18 famílies. 23.000 serviran per a plantacions, un mínim de 4300 per a horts clonals i la resta per a substitucions.

La multiplicació a gran escala tindrà lloc a vivers de la Generalitat Valenciana, bo i seguint protocols de germinació el funcionament dels quals ja se n'ha demostrat l'eficàcia en anteriors projectes. El principal viver de producció de planta del projecte és el CIEF, al Mas de les Fites. També s'utilitzaran els vivers del Forn del Vidre (Tinença de Benifassà), el Toro (Alt Palància), l'Hontanar (Racó d'Ademús) i Font Roja (l'Alcoià).

La gran varietat d'espècies i famílies implica també una diversitat de procediments de producció i germinació. La majoria d'espècies tenen un mitjana de temps de cultiu d'un període vegetatiu, equivalent a un any. Però algunes, com el teix, son molt difícils de propagar per llavors i calen tres o quatre anys, des de l'aplicació dels tractaments de pregerminació, perquè puguen ser reintroduïdes en el medi natural. És la raó principal perquè LIFE Teixeres siga un projecte a llarg termini, de cinc anys de durada.

Tractaments pregerminatius

Les llavors de la majoria d'espècies germinen sense massa dificultats en condicions favorables de temperatura i humitat. Sembrar-les en un viver durant l'estació adequada o sotmeten-les a les condicions apropiades dins una incubadora, després de remullar-les durant 24 hores o 48 si estan deshidratades, és suficient per obtindre'n un bon rendiment. No obstant això, les llavors d'algunes espècies presenten dormicions o latències que necessiten de l'aplicació de pretractaments per a germinar. Els més habituals son el següents:

  • Escarificació mecànica. Es grata la superfície de les llavors mitjançant talls o abrasió en la coberta, per tal de permetre l'entrada d'aigua.
  • Escarificació química. Les llavors es submergeixen en àcid sulfúric concentrat (95%) a temperatura ambient. Aquest tractament també pretén facilitar l'entrada d'aigua a través de la coberta de les llavors.
  • Estratificació en fred. Requereix el manteniment de les llavors en condicions d'humitat a una temperatura entre 2º i 5º, en un ambient que permeta cert aireig. Les llavors s'hidraten durant 24h – 48h i es col·loquen entre capes de substrat inert humit (torba, sorra, vermiculita, etc.). L'estratificació en fred trenca sovint la dormició deguda a causes fisiològiques.
  • Estratificació en calent. Si les llavors presenten dormició per causes morfològiques, en espècies amb l'embrió no desenvolupat en el moment de la maduració del fruit, pot ser convenient l'aplicació d'una fase d'estratificació en calent, per tal d'estimular el desenvolupament de l'embrió. Es fa també en un ambient humit, a temperatures que no superen els 30º – 35º. És el cas de les espècies Crataegus i Juniperus.

El treball de producció

El fet de comptar amb cinc vivers de producció a diferent alçada sobre el nivell del mar permet d'ampliar el període de creixement vegetatiu, iniciant la producció de plantes en començar l'any a les zones més càlides i, alhora, adaptar les plantes a una temperatura més freda col·locant-les en vivers amb unes condicions semblants al lloc on es plantaran. D'aquesta manera, serà possible tenir plantes preparades per ser plantades després d'un període vegetatiu de quasi totes les espècies.

Els teixos per als horts clonals s'obtindran a partir d'esqueixos, als quals s'estimularà amb pols d'hormones radiculars per a l'emissió d'arrels. A diferència de la germinació de les llavors, la propagació vegetativa del teix és relativament senzilla. No obstant això, les plantes obtingudes a partir de llavors tenen més qualitat en ser reintroduïdes al medi natural.

La majoria de les espècies produïdes no es troben al mercat, particularment quan es tracta de plantes que han de ser reproduïdes a partir de material d'origen local. La producció pròpia en vivers de la Generalitat assegura el control de la qualitat de la planta i de l'origen. Amb l'existència del Banc de Llavors del CIEF i la xarxa de vivers públics es fa possible la participació d'un alt nombre d'espècies en projectes de restauració ecològica com el LIFE Teixeres, que d'altra manera no seria possible.

Les tasques de producció i manteniment de planta tindran lloc des del començament del projecte fins que la darrera planta abandone els vivers, cap a l'any 2025.

Documentació

Listado documentos