Natura - Fauna

Natura - Fauna

Cigonya blanca (foto: Luis Fidel Sarmiento)

 

Gat salvatge (foto: Javier Barona)

La fauna existent en l'espai natural és molt rica i variada, destacant significativament l'associada a ecosistemes aquàtics, com són l'ofegabous (Pleurodeles waltl) i el renoc cavador (Pelobates cultripes) o espècies d'aus com la cigonya blanca (Ciconia alba) , que empra la llacuna com a zona de descans en la seua migració hivernal.

 

En les zones forestals més inaccessibles podem arribar a observar rapaços com l'astor (Accipiter gentilis) i carnívors com el gat salvatge (Felis silvestris) , mentres que en el límit amb les parcel·les cultivades troben l'hàbitat idoni el duc petit (Asio otus) o la mostela (Mustela nivalis) .

 

També adquirixen rellevància els quiròpters forestals i fisurícolas presents en el Paratge.