Organismes

Portals

PNM Castillo de Arenós - Puebla de Arenoso

Vegetació

Vegetació

Magraner

Exemplar de magraner

 

Savines i ginebres

 Exemplars de Juniperus al cim del turó del castell

 

El paratge es caracteritza per ser un espai predominantment forestal, sent variable la seua vegetació en funció de l'exposició dels pendents del turó del castell. Així, mentres les vessants N i O estan cobertes de denses masses de pineda de Pinus halepensis que oferixen un alt grau de protecció del sòl; la cobertura arbòria en la solana és molt menor, apareixent formacions arbustives submediterrànies amb predomini de la savina mora (Juniperus phoenicea) i del càdec (Juniperus oxycedrus) , junt amb rebrots de magraners (Púnica granatum) i oliveres (Olea europaea) procedents d'antics cultius.

 

Una altra espècie clarament excel·lent en este sector és el llentiscle (Pistacia lentiscus) . També abundant és l’arçot  (Rhamnus lycioides) i en menor grau el coscoll (Quercus coccifera) i l’aladern (Rhamnus alaternus) .

 

En l'estrat arbori i subarbori, en bosquets dispersos entre la pineda, i més freqüents en l'ombria que en la solana, apareixen frondoses com la carrasca (Quercus rotundifolia) i en menor grau exemplars de roure valencià o galer (Quercus faginea) . Aquesta espècie té una representació creixent al paratge i guanya terreny a les masses de coníferes. Cal ressenyar que estes rouredes de l'associació Quercetum fagineae tenen la consideració d'hàbitat d'interés comunitari segons la Directiva 92/43/CEE.

 

A més, al paratge es presenten formacions arborescents del gènere Juniperus (ginebres i savines), i sobreïxen els exemplars existents al cim del turó, que, amb la seua forma piramidal i considerable port, confereixen a l'espai un particular atractiu.

 

També és d’interés la vegetació del barranc de la Viñaza, amb espècies pròpies de ribera com l’àlber (Populus alba), el xop (Populus nigra), altres híbrids del gènere Populus, com també salzes arboris (Salix alba).

 

A més, hi ha presència puntual de bosquets d’om (Ulmus minor) i d’espècies pròpies del bosc climatòfil limítrof, fonamentalment pins i algun roure. El sotabosc porta arbustos, generalment espinosos, de l’associació Rubo-Coriarietum myrtifoliae.