Edició 2020

Edició 2020

04 Fotos de les accions dels participants

Associació Bioagradables
19/09/2020
Neteja de platja en Patacona, València
50 voluntari@s
151 kg de fem retirats
Fotògraf: Rafa Beladiez
 
    
 
 
 

 

 
l'IES Serra d'*Espadà 
Iniciativa RESIDUS ORGÀNIC INVISIBLES: FEM COMPOST
 
      
 
 
Iniciativa REDUEIX RESIDUS. REUTILITZA I RECICLA LES TEUES SAMARRETES
 
    
 
 
CEIP La Mediterrània d'Orpesa
Iniciativa "Zero Residus i Salut en l'hora de l'esmorzar"