Accions

Accions

14 entitats participants (administracions públiques, institucions d'ensenyament primari i secundari públiques i privades, universitats, hospitals, ONG), amb 26 accions validades, adreçades a més de 4.000 destinataris directes i molts d'altres d'indirectes de tots els públics (xiquets-joves, adults, famílies, treballadors de sectors públics i privats, etc.).

Accions enmarcades en 5 àmbits de la prevenció:

          - Tema 1. Sensibilitzar sobre l'excés de residus
          - Tema 2. Produir millor
          - Tema 3. Consumir millor
          - Tema 4. Allargar la vida dels productes
          - Tema 5. Tirar menys residus 
 

Tipus d'accions previstes