Anàlisi d'impactes de les accions de conservació

Anàlisi d'impactes de les accions de conservació

L'objectiu d'aquesta acció és una avaluació dels treballs de preparació dels terrenys desenvolupats per les Accions C1 i C2, pel que fa a la seua qualitat i possibles impactes sobre els espais on es treballa.

 

Es manté un control molt estret de les empreses responsables de tallar els arbres i extreure la fusta per a controlar i mantenir un nivell de danys el més baix possible. Tot i això, en cas de generació de danys aquest són o seran reparats.

 

En el cas d'arbre l'escorça dels quals siga danyada per fricció amb troncs o maquinària, si són pins es tallen, i en cas d'altres espècies de l'hàbitat s'intenta reparar mitjançant podes.

 

Els danys sobre la morfologia de les vessants i en els camins han de ser reparats. Per exemple, en el barranc del Salt es va exigir a l'empresa que eliminés les restes, que apartés les estelles provinents del triturat dels cordons de la pista.

 

En el cas dels possibles impactes per plagues forestals que pogueren derivar de les tales realitzades pel projecte, es col·laborar de manera molt estreta amb el servei de plagues forestals de la conselleria de Medi Ambient. S'han col·locat trampes per al seguiment de les poblacions de fitòfags.

 

Entregables: