Impacte de les accions de divulgació

Impacte de les accions de divulgació

El projecte ha dividit les activitats de divulgació en set àrees d'acció. L'objectiu principal de la campanya de comunicació ha estat la divulgació del projecte LIFE Renaix el Bosc i els seus objectius de restauració i conservació ecològica entre els agents socials locals. Conseqüentment amb aquest objectiu, la gran majoria d'activitats han estat desenvolupades en l'àrea geogràfica del projecte. No obstant això, també s'ha participat en esdeveniments regionals, estatals i europeus per a divulgar l'impacte del projecte fora del territori valencià.

 

Concentrant bona part dels esforços de divulgació en la població local s'aconsegueix una major acceptació per part dels agents locals, per tal que les accions de restauració siguen assumides com a pròpies. Aquest pla coincideix amb els resultats dels tallers i seminaris realitzats amb grups d'interès i propietaris rurals (Acció E8), que van recomanar un major esforç per part dels gestors dels espais naturals i de la xarxa Natura 2000 per comunicar-se amb els agents locals i donar-los participació.

 

E1: Campanya de divulgació i sensibilització ambiental

 

En conjunt s'han realitzat tres jornades divulgatives amb més de 200 assistents, s'ha assistit a fires locals, s'han repartit 2500 plantes entre la població local, s'han elaborat dos documentals sobre el projecte LIFE Renaix el Bosc i s'han oferit tres conferències de premsa.

 

En fires i festes locals s'ha participat en 15 esdeveniments, 14 dels quals en l'àrea geogràfica del projecte. Des de l'inici del projecte fins la finalització s'han realitzat 38 activitats, amb assistència de més de 1600 persones. Es tracta d'activitats molt diverses, com ara plantacions en família, jornades de sensibilització, presentació del documental, visites guiades amb associacions, activitats amb xicalla i en escoles d'estiu, etc.

 

De manera general, les activitats que van fomentar l'apropament entre el projecte i la població local van tindre molt bona acceptació, la qual cosa va tenir com a conseqüència que el projecte estigués ben valorat en la seua àrea d'acció.

 

 

E2: Disseny, maquetació i producció de materials tècnics i divulgatius

 

Tots els materials produïts pel projecte han servit de suport a la divulgació de LIFE Renaix el Bosc. En conjunt han estat:

 

 • 4000 etiquetes per a l'adopció d'arbres.
 • 1500 tríptics en valencià, castellà i anglès.
 • 2000 xapes.
 • 300 llibretes.
 • 1000 adhesius.
 • 4000 bosses de paper per a plantes.
 • 300 gorres.
 • 900 samarretes.
 • 500 bosses de tela.
 • 5 cartells de jornades
 • 1 exposició itinerant amb envelat i material educatiu.
 • 1 documental de 7 minuts.
 • 1 documental de 30 minuts.
 • 1 arbre de participació.
 • 2000 fullets de divulgació de bones pràcticas en castellà i en valencià.

 

E3: Informe divulgatiu (Layman's Report)

 

L'informe resum del projecte ha estat lliurat a diversos grups d'interès de la zona, com ajuntaments, propietaris forestals, associacions, etc.

(Veure informes del projecte, dins l'apartat campanya divulgativa)

 

E4: Pàgina web i xarxes socials

 

El projecte LIFE Renaix el Bosc ha comptat amb la present pàgina web, que ha servit per a explicar el contingut del mateix, els objectius i resultats. La web es manté activa una vegada finalitzat el projecte, podent-hi publicar posteriors resultats obtinguts.

 

D'altra banda LIFE Renaix el Bosc ha tingut des dels inicis una pàgina de Facebook [https://www.facebook.com/pages/GVA-Life-Renaix-el-Bosc/1396050607302346] que ha resultat ser un canal molt efectiu de difusió del projecte i d'interacció amb les persones interessades en ell.

 

E5: Senyalització (disseny i fabricació)

 

S'han col·locat 7 panells informatius en l'àrea geogràfica del projecte i 40 fites de senyalització que indiquen la realització dels treballs. Els panells han inclòs plànols de la zona amb rutes d'excursionisme, amb la qual cosa ofereixen major utilitat als visitants, que de pas s'informen sobre les característiques de LIFE Renaix el Bosc i les seues accions. S'ubiquen en els següents llocs:

 

 • Barranc del Salt, a un costat de la carretera en l'entrada a la pista on comença el PR al Portell de l'Infern.
 • Coratxar, dins del poble.
 • Vallibona, dins del poble.
 • Morella, en àrea recreativa.
 • Paraje natural municipal de Pereroles, Morella.
 • Vilafranca, dins del poble.
 • Cinctorres, dins del poble.

 

E6: Participació en la campanya educativa Ajudem el nostre bosc

 

Tots els centres d'educació primària i secundària de l'àrea geogràfica del projecte vistaren el LIFE Renaix el Bosc, de manera que els objectius de l'acció es van complir amb escreix.

 

Després d'establir contacte amb les escoles i altres centres educatius es va adequar l'oferta de l'activitat a les necessitats dels centres. El professorat va manifestar que seria més interessant oferir les visites a les parcel·les als estudiants de major edat, d'educació secundària i formació professional, i en canvi per als més menuts seria més profitós organitzar talles dins la pròpia escola.

 

D'aquesta forma el projecte ha oferit als centres educatius dos tipus d'activitats. Un taller sobre el bosc en les escoles per a alumnes d'educació infantil i primària, de 3 a 12 anys, i la visita als treballs als estudiants de més edat.

 

En conjunt es visitaren 10 centres educatius i es van fer 40 tallers, amb 925 xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 anys. També es van dur a terme 15 visites a parcel·les amb 448 estudiants de grau mitjà i superior.

 

E7: Jornades i seminaris tècnics per a professionals i gestors locals

 

En el marc del projecte LIFE Renaix el Bosc s'han realitzat 4 jornades tècniques, amb un conjunt superior als 300 assistents, així com la compilació de continguts de les esmentades jornades. La finalitat de les jornades tècniques ha estat la divulgació de criteris tècnics de restauració i de gestió d'hàbitats naturals entre els tècnics i professionals locals, per la qual cosa es van convidar experts de diferents indrets d'Espanya. També es va fomentar la col·laboració amb altres projectes LIFE de temàtica semblant. Les jornades tècniques van ser les següents:

 

 • 17/12/2014 Jornada de restauració d'hàbitats naturals Jardí Botànic de la UV, València.
 • 17-19/09/2015 Jornada tècnica de restauració ecològica d'hàbitats degradats, Morella.
 • 19/11/2016 Acords per a fomentar el desenvolupament rural, Pobla de Benifassà.
 • 16-17/06/2017 Gestió Forestal i Desenvolupament rural en la xarxa Natura 2000 / Taller sobre boscos madurs, Vilafranca (cloenda del projecte).