Objectius

Objectius

El projecte LIFE Renaix el Bosc té com a principal objectiu, el reforçament de les til·ledes mediterrànies mitjançant una sèrie d'accions per a corregir l'estat actual d'extrema fragilitat en què es troben perquè puguen continuar presents als boscos dels LIC´s de la Tinença de Benifassà i de l'Alt Maestrat, on constitueixen un dels tresors botànics valencians més valuosos i singulars.

Conjuntament amb l'objectiu central de restauració i conservació del habitat de Tilio Acerion i de les espècies que el composen, el projecte proposa un seguit d'objectius de comunicació i sensibilització ambientals per tal de donar a conéixer entre els diferents grups socials de les comunitats locals i dels usuaris dels espais naturals, la importància de conservar i mantenir formacions boscoses diverses i dinàmiques, en les què Tilio-Acerion juga un paper força importat.

El projecte també vol fer participar la ciutadania en la cerca de criteris de gestió sostenible millor adaptats a la realitat social de la zona.