Tallers i seminaris amb grups d'interès i propietaris rurals

Tallers i seminaris amb grups d'interès i propietaris rurals

Objectiu: 

Avaluar la realitat social en relació a les accions de conservació de la Xarxa Natura 2000.

 

Procediment:

La primera fase d'aquesta acció ha consistit en el disseny i dinamització d'un procés d'Investigació - Acció – Participació en el àrea del projecte, és a dir, un procés d'observació directa en l'àrea d'estudi des d'una perspectiva multidimensional, amb l'objectiu no solament de tenir un contacte directe amb l'organització socioeconòmica i cultural del territori, sinó també amb vista a identificar els diferents posicionaments, necessitats i expectatives que convergeixen en el nostre tema d'estudi. El mètode que s'ha utilitzat ha estat l'entrevista oberta o semidirigida.

 

Es van dur a terme entrevistes individuals i entrevistes grupals a informants clau o persones posseïdores d'informació vàlida, rellevant i utilitzable envers la qüestió objecte d'estudi.

 

S'han entrevistat agents implicats de manera directa en el procés o resultat de la conservació de la xarxa Natura 2000:

 

  1. Responsables polítics y/o administratius;
  2. Tècnics/ques i professionals, que disposen d'informació pertinent sobre la localitat;
  3. Líders de la comunitat o figures representatives d'organitzacions locals;
  4. Representants de les activitats econòmiques que es desenvolupen en la zona, etc.
  5. Persones propietàries.

 

El procés de captació dels entrevistats i la transcripció de les entrevistes han servit també per a escollir les persones que han participat en el documental i per a elaborar el guió del documental del projecte (veure Activitat E2).

 

Resultats:

Aquesta acció ha servit com a via per entaular un diàleg entre l'administració pública, responsable de la gestió de la Xarxa Natura 2000, i la ciutadania, i també per a obtenir informació molt valuosa per a poder dirigir la campanya de divulgació i educació ambiental d'aquest projecte.

 

A més a més, s'ha obtingut un informe preliminar i un informe final de la situació social respecte del potencial de la participació i implicació dels diferents grups socials en la conservació de la natura i la protecció del territori i dos articles científics sobre el procés i els resultats.

 

Zona: 

El treball de camp s'ha realitzat en les poblacions de Vilafranca, Morella, Vallibona i la Pobla de Benifassà.

 

 

Entregables: