Accions preparatòries

Accions preparatòries

     

Les accions preparatòries en LIFE Renaix el Bosc serveixen com a ferramentes per a prendre decisions respecte del treball pertinent en cadascuna de les parcel·les seleccionades, i així poder determinar amb detall la qualitat de cada parcel·la, el seu hàbitat i, en conseqüència, les seues possibilitats de restauració.

 

L'inventari obtingut de l'Acció A1 i les dades del sistema d'informació geogràfica de l'acció A2 han servit per a elaborar un model de distribució geogràfica d'algunes de les espècies principals, creuant les dades de presència comprovada d'aquestes espècies amb dades geogràfiques i climàtiques. Amb aquest model és possible analitzar cadascuna de les parcel·les de treball triades i establir si són potencialment aptes per al desenvolupament de les espècies estudiades i de l'hàbitat.

 

En definitiva, les Accions A1 i A2 són una peça fonamental en la determinació del model de referència que haurà de guiar el procés de restauració de l'hàbitat. Per tant, la seua anàlisi és vital per a l'èxit de les acciones que pretenen corregir la situació de conservació de l'hàbitat objectiu.