Constitució de xarxes amb altres projectes

Constitució de xarxes amb altres projectes

Intercanvi d'experiències amb el projecte LIFE11 NAT ES 711 TAXUS

 

Es tracta d'una col·laboració tècnica de l'equip del projecte LIFE Renaix el Bosc i del CIEF amb el projecte LIFE11 NAT/ES/711 ″Improvement of Taxus baccata conservation status in north-eastern of Iberian Peninsula", executat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

 

Des de mitjans de 2012 es produeixen els primers contactes amb els tècnics del projecte TAXUS per a assessorar diferents processos en les línies de producció de planta mitjançant l'establiment de protocols adequats. Com a resultats de l'intercanvi d'experiències destaca la formació dels tècnics del projecte TAXUS sobre conservació de germoplasma i propagació de l'espècie Taxus bacatta. D'altra banda els tècnics del projecte LIFE Renaix el Bosc han trobat molt interessant la forma com han promogut la participació de les entitats de custòdia del territori i la participació pública en els treballs de conservació.

 

 

Col·laboració amb els socis de la Xarxa GENMEDA

 

La xarxa GENMEDA està formada per autoritats locals, regionals i nacionals, universitats i centres d'investigació de 7 estats diferents, entre els quals estats membres de la Unió Europea i d'altres mediterranis. La missió de GENMEDA és contribuir a la conservació dels recursos genètics de flora mediterrània.

 

En el context d'aquesta xarxa de cooperació, el tècnic coordinador del projecte va ser convidat a una jornada de treball del projecte "Ensuring the Survival of Endangered Plants in the Mediterranean" a Catània, Sicília, l'abril de 2013. L'objectiu principal de la participació del projecte LIFE Renaix el Bosc en aquest esdeveniment va ser, d'una banda, la divulgació del projecte entre els membres de la xarxa, així com una reunió de treball amb els membres del Centro de Conservazione Biodiversità de Sardenya i amb el Mediterranean Agronomic Institute of Chania de Creta, amb els quals es treballava en la candidatura per a un projecte sobre conservació de flora en el àmbit mediterrania anomenat ECOPLANTMED (http://ecoplantmed.eu/). El projecte va ser finalment aprovat pel programa ENPI i compta a més a més amb la participació de dos socis de fora d'Europa.

 

 

Intercanvi de bones pràctiques amb el projecte LIFE FOR-REST LIFE10 NAT/LV/000159 de Letònia en el context del projecte GREENINFRANET

 

El projecte LIFE Renaix el Bosc ha participat en un intercanvi de bones pràctique amb el projecte LIFE For-Rest a través del projecte Interreg IVC GreenInfraNet. En el marc d'aquesta cooperació, es van dur a terme tres visites. En la primera un equip de tres persones del projecte LIFE Renaix el Bosc van viatjar a Sigulda, Letònia, a conèixer els treball de restauraició de l'hàbitat Tilio-Acerion duts a terme pel projecte LIFE For-Rest en el parc nacional de Guaja, així com altres experiències de gestió forestal sostenible. D'aquesta visita es va formar un grup de treball dins del projecte GreenInfranet que continua treballant amb els temes tractats durant la primera visita i formalitza les lliçons apreses en el context del programa LIFE Renaix el Bosc. Els resultats d'aquest grup de treball en què participaren el ministeri de Medi Ambient de Letònia, el servei de Parcs de la Diputació de Barcelona i el CIEF van ser posats en comú durant una segona jornada que va tindre lloc en les instal·lacions del CIEF l'abril de 2014, durant la qual es van visitar també les parcel·les del projecte LIFE Renaix el Bosc. El projecte LIFE Renaix el Bosc va ser finalment convidat a participar en la jornada de cloenda del projecte GreenInfranet a Almere, Holanda, el novembre de 2014. La finalitat principal de la invitació va ser presentar-hi les experiències d'intercanvi de bones pràctiques que van tindre lloc en el context del projecte durant un Best Practice Market.

 

Intercanvi d'experiències amb el projecte LIFE Econnect de Cantàbria

 

El projecte LIFE Renaix el Bosc es va presentar en les jornades del projecte ECONNECT que van tindre lloc a Alto Campoo, Cantàbria. Gràcies a aquesta presentació els gestors del projecte LIFE Econnect van conèixer la metodologia de treball del projecte LIFE Renaix el Bosc de gestió de materials forestals de reproducció i van manifestar l'interès de fer un viatge a València per a conèixer en persona el projecte i les instal·lacions del CIEF i el Banc de Llavors Forestals. La visita va tindre lloc els dies 30 i 31 d'octubre de 2014.