Organismes

Portals

PNM Barranco de la Hoz - Enguera

PNM Barranco de la Hoz-Enguera

El Paratge Natural Municipal 'Barranco de l'Hoz', va ser declarat l'any 2010, i està localitzat en el terme municipal d'Enguera, en la província de València. El paratge comprén una superfície de 1009 ha. El paratge es troba inclòs en la seua totalitat dins del Lloc d'Interés Comunitari Serra d'Enguera, formant part de la Xarxa Natura 2000.

Es tracta d'una extensa zona muntanyosa ocupada per matolls i fragments de formacions forestals de gran interés per a la fauna silvestre pel seu caràcter d'encreuament entre diferents territoris. Està conformat per una xarxa de profunds barrancs, formada per l'acció erosiva sobre els materials calcaris mesozoics de la serra d'Enguera.