Organismes

Portals

PNM Les Rodanes - Vilamarxant

PNM Les Rodanes-Vilamarxant

El Paratge Natural Municipal 'Les Rodanes', es va declarar l'any 2002, i està situat en el terme municipal de Vilamarxant, en la comarca del Camp del Túria, en la província de València. El paratge comprén una superfície de 582,47 ha.

El Paratge queda situat al Sud del riu Túria, el qual passa pel municipi de Vilamarxant abandonant la zona muntanyosa per a penetrar en la plana prelitoral valenciana. El PNM presenta un elevat valor natural, podent ser catalogat com a singularitat litològica per presentar litologies silícies d'arenoses, conegudes com 'rodeno' i que tan escasses són en la resta de la Comunitat Valenciana. Posseïx a més un elevat valor de posició al constituir la massa vegetal millor conservada en l'entorn metropolità de València, raó per la qual ha sigut inclosa en el futur Parc Metropolità del Túria."