Organismes

Portals

PNM La Murta y la Casella - Alzira

PNM La Murta y la Casella-Alzira

El Paratge Natural Municipal 'La Murta i la Casella', declarat l'any 2004, es localitza en el terme municipal d'Alzira, en la província de València, i posseïx una superfície de 765,64 ha.

Este paratge es troba dins del LIC de la Serra de Corbera, entre les Serres del Cavall Bernat i dels Agulles. La declaració de Paratge Natural Municipal era una reivindicació històrica de la ciutadania d'Alzira, que sempre s'ha sentit molt relacionada amb este espai, considerat com una àrea d'elevat interés ambiental, amb valors naturals, paisatgístics i culturals-arqueològics de semblant importància, dels que es deriven unes potencialitats educatives, recreatives i d'escampament, actuals i futures, que li fan mereixedor de la seua protecció i conservació.