Organismes

Portals

PNM Els Cerros - Llombai

PNM Els Cerros-Llombai

El Paratge Natural Municipal 'Els Cerros', va ser declarat l'any 2005, i està localitzat en el terme municipal de Llombai, municipi situat en la comarca de la Ribera Alta, en la província de València. El paratge comprén una superfície de 241,9 ha. El Paratge es troba situat en el sector central del terme municipal, afrontant pel Nord amb el municipi de Real i per l'Est amb el marge dret del riu Magre.

Els punts més alts de l'espai protegit són: la Talaia amb 270 m d'altitud, la Carraira amb 254 m'i Els Turons amb 276 m'i el qual dóna nom al Paratge. Dins dels seus valors naturals destacables, es troba 'la Cova dels Meravelles', declarada Lloc d'Interés Comunitari (LIC) a causa del refugi que suposa per a diverses espècies de rates penades, incloent algunes catalogades com en perill d'extinció, convertint-se en una de les 10 coves més importants de la Comunitat Valenciana.