Organismes

Portals

PNM Fuente Bellido - Casas Altas

PNM Fuente Bellido-Casas Altas

El Paratge Natural Municipal 'Fuente Bellido', que va ser declarat l'any 2007, es localitza en el terme municipal de Casas Altes, en la província de València, i posseïx una superfície de 1000,56 ha.

Este paratge alberga destacats valors naturals i patrimonials, motiu pel qual s'ha vingut a considerar la seua protecció per mitjà de la figura de Paratge Natural Municipal de la Comunitat Valenciana. Este espai presa el seu nom degut a una de les nombroses fonts existents en este paratge protegit, provinent de brolladors subterranis i caracteritzades per l'elevada qualitat de les seues aigües.