Organismes

Portals

PNM La Costera - Puçol

PNM La Costera-Puçol

El Paratge Natural Municipal 'La Costera', va ser declarat l'any 2005, i està situat en el terme municipal de Puçol, en la província de València. El paratge comprén una superfície de 49,22 ha.

El turó de la Costera constituïx un enclavament vinculat històricament al gaudi de la naturalesa pels habitants de Puçol. Per al municipi el paratge constituïx una àrea de gran valor, ja que, en un entorn densament poblat i urbanitzat, es tracta d'un reducte natural que oferix als ciutadans una possibilitat pròxima per a disfrutar d'un paisatge natural.

El paratge alberga una vegetació formada, principalment, per matoll arbustiu, formant una típica garriga mediterrània, acompanyada de pins que formen un estrat arbori molt clar i irregularment distribuït."