Organismes

Portals

PNM La Solana y Barranco de Lucía - Alcublas

PNM La Solana y Barranco de Lucía-Alcublas

El Paratge Natural Municipal 'La Solana i Barranco de la Lucía', declarat l'any 2006, es localitza en el terme municipal d'Alcublas, en la província de València, i posseïx una superfície de 371,4 ha.

Representa un conjunt de gran interés paisatgístic i posseïx importants valors ecològics, científics, etnològics i recreatius que mereixen una especial protecció. També destaca l'existència d'altres enclavaments que presenten un important interés botànic com la Cova Sabuquera i la Bassa Silvestre.