Organismes

Portals

PNM Les Fontanelles - Corbera

PNM Les Fontanelles-Corbera

El Paratge Natural Municipal 'Les Fontanelles', va ser declarat l'any 2009, i està localitzat en el terme municipal de Corbera, en la província de València. Este espai comprén una superfície de 86,42 ha. És enclavament posseïx en el seu conjunt valors ecològics, paisatgístics i culturals que van justificar l'inici dels tràmits de la seua declaració. Una altra mostra del seu inqüestionable interés és la inclusió de la Serra de Corbera com a Lloc d'Interés Comunitari, formant part de la Xarxa Natura 2000.

Pel que fa als valors paisatgístics, el contrast entre el relleu prelitoral de la serra i el pla d'inundació del Xúquer constituïx una fita paisatgística de primer orde. Des de les cotes més altes del paratge pot divisar-se, en primer terme, el castell de Corbera, i de fons, gran part de la Ribera Baixa, conformant un escenari d'alta qualitat paisatgística.