Organismes

Portals

PNM Tabarla - Yàtova

PNM Tabarla-Yàtova

El Paratge Natural Municipal 'Tabarla', es va declarar l'any 2007 com a tal, i es troba situat en el terme municipal de Yàtova, en la comarca de La Foia de Bunyol-Chiva, província de València. El paratge comprén una superfície de 68,42 ha. Este enclavament correspon a un tram del riu Magre i la seua ribera, situat 5 km aigües dalt de l'embassament de Forata.

En general, es poden distingir tres grans grups de vegetació en el paratge: la vegetació aquàtica i de ribera, la pineda de pi blanc i matoll esclerofi en les vessants de solana i un matoll en fase de regeneració post-incendi en les vessants d'ombria. En l'àmbit del paratge es troben nou hàbitats naturals d'interés, per als que la Directiva d'Hàbitats indica que s'han d'establir zones especials de protecció. Quant als valors paisatgístics, cal mencionar que el paratge de Tabarla conforma una bella mostra de vall mitjana fluvial, on el curs del riu i les formacions boscoses de ribera creguen un entorn d'indubtable atractiu visual. L'aïllament del lloc, que només pot recórrer-se per una senda, afig interés al paratge, que constituïx així un enclavament d'obligada visita a tots aquells aficionats a l'excursionisme en la naturalesa."