Organismes

Portals

PNM L'Ermita - Castelló de Rugat

PNM L'Ermita-Castelló de Rugat

El Paratge Natural Municipal 'L´Ermita', va ser declarat l'any 2006 com a tal, i es localitza en el terme municipal de Castelló del Rugat, en la Vall d´Albaida, província de València. Este enclavament posseïx una superfície de 5,8 ha, en els que es reunixen valors paisatgístics, de patrimoni cultural i recreatius, els quals justifiquen la seua declaració com a Paratge Natural Municipal.

La lloma de l'Ermita és un xicotet turó als peus del qual es troba el nucli urbà de Castelló de Rugat. S'eleva 50 m per damunt de la població, dels 320 als 370 m en la cota més alta, on es troba l'Ermita.