Organismes

Portals

PNM Penyes Albes - Montitxelvo, Terrateig

PNM Penyes Albes-Montitxelvo, Terrateig

El Paratge Natural Municipal 'Penyes Albes', es va declarar com a tal l'any 2010, i està situat en el sector sud dels termes municipals de Montichelvo i Terrateig, en la comarca de la Vall d´Albaida, província de València. El paratge comprén una superfície de 347,42 ha.

Des del punt de vista del relleu i la complexitat topogràfica, el paratge té una alta qualitat paisatgística, es caracteritza per l'abrupte de les muntanyes (amb pendents superiors al 30%) , fonamentalment en el terreny més meridional on es donen les majors altures en 'Penyes Albes' que formen part de gran anticlinal prebètic format per les serres del Benicadell i Ador i també en la 'Penya Llarga'.

La zona també té un alt valor botànic amb flora endèmica rara o amenaçada , i quant a la fauna, està representada per diverses espècies d'amfibis i rèptils protegides. Hi ha dos jaciments arqueològics: la Cova del Racó Tancat i la Cova Fosca. A més hi ha diversos elements de patrimoni etnològic.