Organismes

Portals

PNM El Tello - Llombai

PNM El Tello-Llombai

El Paratge Natural Municipal 'El Tello', va ser declarat l'any 2005, i està localitzat en el terme municipal de Llombai, municipi situat en la comarca de la Ribera Alta, en la província de València. El paratge comprén una superfície de 1065,29 ha. Este paratge es troba situat en l'extrem més oriental del terme municipal, en el marge esquerre del riu Magre.

El valor paisatgístic d 'El Tello' és especialment significatiu, atés que és una suma rodejat de cultius de secà i que queda a l'abast de la vista des de les poblacions de Llombai, Catadau i Alfarp. El Tello, amb els seus 361 m d'altitud, és el pic més alt de la zona. Este enclavament, junt amb els terrenys limítrofs que es prolonguen cap a Picassent, constituïx el prime muntanya que s'alça enfront de la Costa.