Organismes

Portals

PNM Hort de Soriano, Font de la Parra - Carcaixent

PNM Hort de Soriano, Font de la Parra-Carcaixent

El Paratge Natural Municipal 'Hort de Soriano-Font de la Parra', que va ser declarat com a tal en 2007, es localitza en el terme municipal de Carcaixent, en la província de València, i posseïx una superfície de 53,22 ha.

Des del punt de vista ecològic, este espai presenta una sèrie de zones d'ombra i fons de barrancs on es desenrotllen formacions vegetals de gran diversitat. La zona d'oci, coneguda com l'Hort de Soriano i amb una extensió aproximada de 7 ha, presenta una estructura típica d'horta valenciana, amb una masia senyorial característica dels anys 30 i estructures de regadiu àrab.