Organismes

Portals

PNM Sierra de Chiva - Chiva

PNM Sierra de Chiva-Chiva

El Paratge Natural Municipal 'Sierra de Chiva', va ser declarat l'any 2010, i es localitza en el terme municipal de Chiva, en la província de València, amb una superfície de més de 5.500 ha. Es destaquen els seus valors ecològics, paisatgístics i culturals. Es tracta del Paratge Natural Municipal de major extensió dels declarats fins al moment a la Comunitat Valenciana.

Geomorfològicament, cal descriure l'enclavament com una àrea de relleu molt contrastat, amb altituds ja significatives i una xarxa de drenatge configurada per profunds barrancs encaixats entre parets de fort desnivell. Cal destacar també que dins dels límits del paratge es troben un gran nombre de jaciments i restes amb valor arqueològic i etnològic.