Organismes

Portals

Característiques generals

Característiques generals

Vista general

El Paratge Natural Municipal Hort de Soriano-Font de la Parra, declarat com a tal en 2007, ocupa una extensió de poc més de 53 ha, en el sud est del terme municipal de Carcaixent.

És una zona de pendents variables i es troba travessada pels barrancs de la Font de la Parra i de la Timora. Des del punt de vista ecològic, l'espai presenta una sèrie de zones d'ombra i de fons de barrancs on es desenvolupen formacions vegetals de gran diversitat.

En l'àmbit del Paratge es poden distingir dos zones, atenent a l'acció humana sobre el territori, de manera que es diferència entre la zona d'oci i la zona de conservació.

La zona d'oci, coneguda com Hort de Soriano i amb una extensió aproximada de 7 ha, presenta una estructura típica d'horta valenciana amb una masia senyorial característica dels anys 30, els tradicionals abancalaments i les estructures de regadiu àrab. Entre els anys 1991 i 1993, el M.I. Ajuntament de Carcaixent va adquirir els terrenys tant de la zona de l'Hort de Soriano com de la zona de la Font de la Parra, la primera per a l'escampament de la població, i l'altra per a l'abastiment d'aigua de la població. A causa de l'afluència de visitants, amb el pas dels anys s'ha anat condicionant la zona per a ús públic.

Va ser en 2006 quan es va realitzar una important actuació en matèria ambiental, conjugant una acció de repoblació forestal amb diverses accions de prevenció d'incendis forestals. A més es va rehabilitar l'estructura de la casa senyorial i es van habilitar les antigues cavallerisses per a albergar l'Aula Natura del Paratge.