Organismes

Portals

Com arribar-hi

Com arribar-hi

 

 

En relació amb les vies de comunicació, no hi ha cap carretera que travesse l'espai, sent la més pròxima la N-330, antiga carretera nacional Utiel-Teruel, que discorre paral·lela al llit del riu Túria pel seu marge dret, a 200 m. del límit oriental del Paratge. La pista asfaltada que comunica Ademuz amb Sesga per Val de la Sabina discorre vorejant el límit nororiental de l'espai.Quant als accessos, des del nucli urbà de Casas Altes, les principals formes d'arribar a l'espai són les següents: pel camí dels Hinarejos a la mitat septentrional del mateix, i pel camí de les Returillas, continuant pel camí del Gazapor, a la mitat meridional.Altres camins interiors que recorren el Paratge són: camí de l'Ombria (comunica la carretera d'Ademuz a Sesga amb el camí del Gazapo) i els camins de les Picadores i dels Forns que partixen del camí dels Hinarejos.Respecte al sector sud-oriental del Paratge, este, està travessat pel camí de Sesga a Casas Baixes a l'altura del barranc de Sesga, i pel camí de Santa Creu de Moyá, ja en el límit amb la província de Conca.