Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Renoc comú

 

Àguila de panxa blanca (foto: Eduardo Barrachina)

Segons dades de la Conselleria de Territori i Vivenda, entre les espècies que poden habitar en l'entorn del paratge, 15 reben la categoria de protegides en el Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades i 2 es consideren vulnerables:

  • Entre l'herpetofauna figuren les següents espècies protegides: la granota i el renoc comú, el fardatxo  i la tortuga leprosa.
  • Entre les espècies d'aus protegides es troben: la terrerola comuna, l'arrendajo i el blader: l'àguila de panxa blanca es considera vulnerable.
  • Entre els mamífers protegits es troben: la rata d'aigua, la musaranya grisa, l'eriçó europeu, la fagina, el teixó, la mostela, l'esquirol  i la rata penada gran de ferradura que es considera vulnerable. En la base de dades de biodiversitat també apareix la llúdria, que es troba en perill d'extinció.
  • Entre els peixos es troba la madrilla del Túria com a espècie protegida.