Organismes

Portals

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Cova de les Ratetes

En l'àmbit del Paratge Natural Municipal s'han identificat elements catalogats per l'Àrea de Patrimoni de Cultural de la Direcció General de Cultura Valenciana. En concret, s'han identificat els següents jaciments arqueològics:

COVA DELS RATETES

Jaciment pertanyent a l'edat de bronze, encara que de cronologia indeterminada. Es tracta d'una cova situada en un tallat calcari d'uns 20 m. d'altura i aproximadament a uns 12 m. del sòl. Té unes dimensions de 2,70 m d'altura per 1,70 m. d'ample. Està situada en el marge esquerre del barranc dels Fontanelles, prop del jaciment del 'Puntal de l'Agüela', estant relacionat amb el mateix.

En el jaciment s'han trobat diverses restes lítiques, com a puntes de fletxa, i altres ceràmics, trobant-se depositats en el Museu Municipal d'Alzira.

 

PUNTAL DE l'AGÜELA

Poblat adscrit a l'Edat del Bronze, pertanyent al segon mil·lenni a.C. es troba situat en una trompada pel barranc dels fontanelles i pel de la Cova Negra. En tres punts diferenciats del puntal s'arrepleguen materials arqueològics: en un xicotet tossal de la cima que unix els dos pics calcaris; en el vessant nord-oest i en la vessant nord-est. S'han trobat diverses restes lítiques, com a resquills de sílex, fulls i talles de coure i pedra d'esmolar, junt amb punxons d'os, trobant-se tots ells depositats en el Museu Municipal d'Alzira.