Organismes

Portals

Rutes i sendes

Rutes i sendes

Les sendes que es poden recórrer en aquest Paratge Natural Municipal són: 

 

PR-125  (alrededors del PNM Barranc de la Fosch)       

 

SL-CV-61       

 

 *ACLARACIONS SOBRE LA DESCÀRREGA DE DOCUMENTS***
Conté la fitxa descriptiva de la ruta y/o senda en format *.pdf
Conté el fitxer de la ruta y/o senda en format *.gpx per a la seua descàrrega És un format d'intercanvi de dades GPS (GPS eXchange Format) entre receptors GPS, aplicacions d'escriptori i mòbils així com Servicis Web en Internet.
Per a obrir este arxiu es requereix de la instal•lació d'un software específic tant per al seu PC com per al seu terminal (GPS o Mòbil). Hi ha aplicacions tant de software lliure com de software propietari. Entre les de software lliure, sense ànim d'exhaustivitat, se citen a continuació algunes amb què es pot obrir este fitxer: GPSBABEL, ORUXMAPS,EVERYTRAIL
conté el fitxer de la ruta y/o senda en format *.kml per a la seua descàrrega KML (Keyhole Markup Language) és un format d'intercanvi estàndard internacional mantingut per OGC (Open Geospatial Consortium) per a representar dades geogràfiques entre aplicacions d'escriptori i mòbils, així com Servicis Web en Internet.
Per a obrir este arxiu es requereix de la instal•lació d'un software específic tant per al seu PC com per al seu terminal (GPS o Mòbil).
Hi ha aplicacions tant de software lliure com de software propietari. El software propietari que utilitza este tipus de fitxer és GOOGLE EARTH, no obstant això cal citar, sense ànim d'exhaustivitat, algunes aplicacions de software lliure amb què es pot obrir també este fitxer: GPSBABEL, ORUXMAPS,EVERYTRAIL